BLI MEDLEM I BRIF

Ett företag kan söka medlemskap i BRIF genom att ansöka på nedanstående formulär.
En medlemsansökan behandlas och godkänns av styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.
I samband med ansökan tas en kreditupplysning.

För medlemsföretag i BRIF som utför entreprenad är det obligatoriskt att årligen betala och bli reviderad i BRIF:s kvalitetsprogram, läs mer om detta under fliken kvalitetsprogram.

Välkommen med er ansökan

Företagsnamn:
Organisationsnummer:
Adress:
Postnummer:
Postort:
Telefon:
Telefax:
E-postadress:
Hemsida:
Företagschef:
Företagsstart (år):
Antal tjänstemän:
Annan arbetsgivareorganisation:
Om ja i vilken/vilka:
Medlem i BI:
Metodbeskrivning finns på hemsidan?
Bifoga metodbeskrivning
Materialbeskrivning finns på hemsidan?
Bifoga materialbeskrivning
Företaget har dokumenterad egenkontroll:
Företaget har kontrollplaner och teknisk dokumentation:
Företaget har dokumenterad branscherfarenhet:
Uppgiftslämnare:
Jag har tagit del av Brifs stadgar, målbild och villkor för Brifs kvalitetsprogram
Vänligen fyll i kontrollsiffrorna från bilden ovan *
* Obligatoriska fält