Offentliga rapporter

Reliningrapporten 2011 (Länk till SABO)

Vattenskadeundersökningen 2011 (Länk till Vattenskadecentrum)

Informationsbroschyr, BRiF

Informationsbroschyr (.pdf)

Mässmaterial såsom broschyrer och roll-ups kan beställas av medlemmar genom BRiF.

Logotyper, BRiF

Grafisk manual (.pdf)

BRiF logo, RGB (.jpg)

BRiF logo (.eps)

BRiF logo, svartvit (.eps)

Logotyper, BRiF 3Q

BRiF 3Q liggande, CMYK (.jpg)

BRiF 3Q liggande, RGB (.jpg)

BRiF 3Q liggandet (.eps)

BRiF 3Q liggande utan text, CMYK (.jpg)

BRiF 3Q liggande utan text, RGB (.jpg)

BRiF 3Q stående, CMYK (.jpg)

BRiF 3Q stående, RGB (.jpg)

BRiF 3Q stående (.eps)

Anvisningar för montering av dekor på fordon

Personbil

Skåpbil