Invändig beläggning med epoxi eller polyesterplast

De befintliga rören, stammar, grenrör, grodor och brunnar förnyas genom att de beläggs med en tätande plast, speciellt framtagen för detta ändamål. Resultatet är ett skarvlöst system. De boende kan bo kvar under produktionstiden.

  • Steg 1 Alla ytor skyddas innan arbetet sätts igång. Toalettstol, vattenlås, etc, demonteras. Golvbrunnar rengörs. Rören rengörs genom slipning så att avlagringar och rost avlägsnas. Rören spolas, torkas och granskas.
  • Steg 2 Rören beläggs invändigt med plast. Beläggningen ger en tät och foglös yta från golvbrunn ända ner till källarledningen.
  • Steg 3 Därefter inspekteras och dokumenteras beläggningen. Om brister skulle konstateras kan dessa åtgärdas omedelbart.
  • Steg 4 När resultatet av rörbeläggningen når kvalitetskraven, återmonteras toalettstol, vattenlås och annat som tidigare demonterats. På några dagar har hela avloppssystemet i kök och bad med tillhörande stammar förnyats.