Infodring med flexibla foderrör

Med metoden flexibla foderrör tillverkas ett nytt, rör på plats i det befintliga.

Olika material och metoder för foderrör

  • 1. Polyesterfilt som är hopsydd till passande rörstorlek. Impregnerad med Epoxi.
  • 2. Vävd polyesterliner utan söm, med flexibilitet till olika storlekar, impregnerad med Epoxi.
  • 3. Linern dras in i röret.
  • 4. Linern vrängs in i röret.

Installationsförlopp för flexibla foderrör

Impregnering och förberedande arbeten sker i anslutning till arbetsplatsen utanför aktuell byggnad. Materialet installeras genom att vränga in fodret med lufttryck alternativt kan ett foder dras på plats i ledningen. När materialet är installerat i ledningen härdas det med hjälp av ånga, vatten, luft, ljus eller genom tidsinställd accelerator.

Grenrör

Efter öppnande av grenar kan dessa förstärkas.