Översikt metoder för relining i fastigheter

Relining i fastigheter

Gemensamt för samtliga metoder är att förstudie genomförs och att dokumentation lämnas till beställaren.

Sammanfattning

Relining är ett samlingsbegrepp för en rad olika metoder att renovera rör och ledningar. Metoderna skiljer sig främst från varandra vad gäller användningsområde, material och installation. Gemensamt för relining är dock att det ger fastighetsägaren, hyresgästen eller lägenhetsinnehavaren en bekvämare lösning, än att byta ut stammar traditionellt. Relining är helt enkelt ett sätt att renovera samt förnya, rör och ledningar. Istället för att byta ut, renoverar man inifrån till skick som nya och med en beräknad livslängd i nivå med nya rör och ledningar.

Förstudie

All installation sker av utbildad personal med tillhörande dokumenterade behörigheter. Innan ledningarna åtgärdas föregås det av en genomgång av ledningars konstruktion i byggnaden genom analys av ritningsunderlag och optisk kontroll på plats. Tillsammans med kunden beslutas sedan om på vilket sätt åtgärder ska genomföras och hur detta påverkar de boende i byggnaden.

Dokumentation

Samtliga moment vid monteringsarbetet övervakas och kontrolleras med TV-inspektion eller liknande. Färdig installation besiktas och dokumenteras med TV-inspektion och video/DVD/fiberskop. Inspektionen ger en tydlig bild av att ett fullvärdigt arbete utförts. Egenkontroll samt drift och underhållsinstruktion ska lämnas.