Trycksatta system

Invändig beläggning med epoxi eller kisel

Det befintliga rörsystemet, stammar och anslutningar, förnyas genom att en tätande, slitstark och korrisionskyddande epoxi eller kisel appliceras, speciellt framtagen för detta ändamål. Resultatet är en skarvlös skyddande hinna i hela rörsystemet. Hinnan avskiljer rörsystemet och vattnet helt från varandra.

Installationsförlopp

  • Steg 1 Inspektion av aktuella ytor. Berörda ytor skyddas innan arbete startar. Kopplingar, bollofixventiler, stamventiler och armaturer demonteras. Rörsystemet torkas fri från fukt med hjälp av tryckluft.
  • Steg 2 Rörsystemet rengörs genom blästring och alla avlagringar som rost, kalk och andra oxider avlägsnas. Rörsystemet granskas.
  • Steg 3 Rörsystemet beläggs invändigt med epoxi eller kisel. Beläggningen ger en tät, slitstark och skarvlös yta från varje anslutning på rörsystemet, genom hela rörsystemet ner till stamventil i källarplanet.
  • Steg 4 Rörsystemet granskas och provtrycks. Kopplingar, ventiler och armaturer återmonteras. Rörsystemet vattensätts. Samtliga anslutningar granskas. Samtliga anslutningar granskas.