Nyheter

BRiF bjuder in till årsmöte (08.02.2016 19:15:42)


BRiF bjuder in till årsmöte, torsdagen den 10/3 2016 på Fagerudd Konferens, Enköping - läs mer här .

Välkommen!

BRiF Utbildning för besiktningsman (15.10.2014 10:10:10)

Renoveringsbehovet ökar snabbt, åldern på installationerna i miljonprogrammets fastigheter överskrider i många fall den tekniska livslängden. För att minska kostnader och tidsåtgång har nya renoveringsmetoder introducerats. En alltmer förekommande renoveringsmetod är relining.

Relining ställer helt nya krav på besiktningsmannen än vid en konventionell entreprenadbesiktning. Branschföreningen relining i fastigheter, BRiF kommer inom kort att kunna erbjuda nedanstående endagsutbildning. Utbildningen är i första hand riktad till SBR - anslutna besiktningsmän samt konsulter och besiktningsmän med erfarenhet från uppdrag inom teknikområdet relining. Utbildningen ger besiktningsmannen en ökad kunskap kring de renoveringsmetoder som finns, möjligheter och begränsningar samt handfasta råd kring relevanta frågor vid besiktningens genomförande.

Dagarna går fort och vi vill därför ge dig en förhandsinfo redan nu. Utbildningen kommer att genomföras fredagen den 14/11 på Fagerudd i Enköping, Fagerudd

Utbildningen innehåller bl.a.
• AMA - koder Tillämpliga AMA koder, användning, tolkning och fördjupning
• T25:2012 Handbok för TV inspektion av ledningar i fastighet, underlag för besiktning
• Förarbeten Rensning och rengöring - resultat, teknik och metoder
• Renovering Aktuella renoveringsmetoder - genomgång, metoder och färdigt resultat

Efter avslutad och godkänd tentamen erhålles kursdokumentation samt utbildningsintyg.

Kostnad för utbildningen är 5 500 exkl. moms.

Inbjudan kommer under denna vecka och bindande anmälan görs på bifogad anmälningsblankett. Utbildningen är efterfrågad och anmälningarna registreras i den ordning de kommer in. Antalet deltagare är begränsat till 15 st.

Frågor och anmälningar ställs till info@brif.se

Mvh

Styrelsen i BRiF

BRiF Montörsutbildning (15.10.2014 10:08:05)

Den 11 – 13 november kommer det andra utbildningstillfället för montörer enligt BRiF. Utbildningen, som är mycket uppskattad, genomförs under tre dagar med möjlighet till internatboende på konferensgården Fagerudd i Enköping - se länk, Fagerudd

Utbildningen syftar till att ge deltagarna ett personligt utbildningsbevis, som - kopplat till BRiF3Q - ger en branschlegitimation (ID06 med BRiF - logotype) för de montörer och tekniker som arbetar inom ett företag som är godkänt av BRiF3Q. Branschlegitimationen är knuten till företaget och gäller i fem år. Branschlegitimationen kan då förnyas via ett kunskapstest.

Utbildningen vänder sig i första hand till yrkesarbetare med minst två års vana och arbete i ledande befattning - såsom ansvarsmontör, lagbas etc. Maximalt antal deltagare är 16 st vilket kan göra att det blir fulltecknat ganska snart. Vi tar emot och bokar anmälningarna i den ordning de kommer in - men senast måndag den 22/9 vill vi ha er anmälan.

Frågor och anmälningar ställs till info@brif.se

Mvh

Styrelsen i BRiF

Reliningbranschen går framåt (22.03.2013 12:59:49)

Efter Fastighetstidningens paneldebatt under fastighetsmässan i Kista med fyra representanter med olika ingångar i branschen kan man konstatera att mycket har hänt på reliningfronten de senaste tio åren.Artikel

Tack för ett givande årsmöte! (15.03.2013 20:00:54)

BRiF tackar alla som deltog och bidrog till ett mycket givande årsmöte! Speciellt tack till de externa föredragshållarna från Branschföreningen IF och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut!


Diplomutdelning till de företag som certifierats enligt BRiF 3Q

BRiF bjuder in till årsmöte (01.03.2013 14:38:41)

BRiF bjuder in till årsmöte, tisdagen den 12/3 2013 på Håtuna Udde, Sigtuna. Vi välkomnar alla medlemmar och för de som ännu inte är med bjuds här ett ypperligt tillfälle att ansluta, läs mer här. Dagordningen finns här. Välkomna!

Ny grafisk manual (01.11.2012 8:46:15)

Nu finns en grafisk manual tillgänglig.

BRiF 3Q får lyckad start (16.10.2012 20:04:10)

Det nationella kvalitetsprogram som BRiF har tagit fram tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och som innebär att alla reliningföretag anslutna till branschföreningen skall genomgå en tredjepartskontroll, har visat sig bli en framgång. Efter årsmötets beslut, har redan nio av totalt 14 anslutna företag genomgått kontrollprogrammet och fått sina certifikat enligt BRiF 3Q - och fler ansökningar ligger nu hos SP. Läs mer i pressrelasen

Pressrelease (09.05.2012 21:16:22)

BRiF har tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tagit fram kvalitetsprogrammet BRiF 3Q. Kvalitetsprogrammets syfte är att öka kvalitetsnivån i reliningbranschen och ge kunder en ökad trygghet. Läs mer i pressrelasen

Årsmötesprotokoll 2012 (17.04.2012 13:54:22)

Årsmötesprotokoll 2012

Tack för ett lyckat årsmöte! (15.03.2012 9:31:38)

BRiF tackar alla deltagare som bidrog till ett intressant, givande och mycket lyckat årsmöte!

BRiF bjuder in till årsmöte (16.02.2012 13:28:40)

BRiF bjuder in till årsmöte, torsdagen den 8/3 2012 på Håtuna Udde, Sigtuna. Vi välkomnar alla medlemmar och för de som ännu inte är med bjuds här ett ypperligt tillfälle att ansluta. Välkomna!

Se inbjudan
Dagordning på årsmötet
Verksamhetsberättelse, BRiF 2011

Ladda ner Reliningrapporten (20.01.2012 16:26:55)

Under fliken ladda ner kan man nu bland annat ladda ner Reliningrapporten 2011

Ny Hemsida (20.01.2012 14:32:18)

BRiF:s nya hemsida är fortfarande under konstruktion men vi hoppas ha den klar inom kort. För synpunkter och förbättringsförslag kontakta Stefan Håkansson, stefan@hwq.se