BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining

Branschföreningen Relining i Fastigheter, BRiF, driver sedan 2012 i samarbete med RISE* kvalitetsprogrammet BRiF 3Q. Kvalitetsprogrammet är obligatorisk för alla medlemmar i BRiF som utför relining i fastigheter. Syftet är att höja kvalitetsnivån i reliningbranschen och öka tryggheten för kund. BRiF 3Q omfattar årlig kontroll av anslutna företag, vilken utförs av RISE. Kontrollen säkerställer att … Fortsätt läsa BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining