Agenda och program för årsmöte 2022

Den 5 maj håller BRiF årsmöte för 2022. Platsen är Hotel J i Nacka Strand, strax öster om Stockholm. Mötet inleds med gemensam lunch för alla medlemmar som anmält sig till mötet. Anmälan har legat uppe här på hemsidan sedan en längre tid. Programmet ser ut som följer:

12.00 – Gemensam lunch
13.00 – Samling och upprop samt Årsmötet inleds.
14.00 – Presentation av föreningens arbete och pågående projekt.

  • Digitala utbildningar är på gång
  • BRiF3Q (lägesbeskrivning och diskussion)
  • Kommande utveckling av kontrollverksamheten
  • Utbildningsdagar i höst
  • Nytt samarbetsavtal med Byggföretagen (presentation, innehåll)
  • Övriga frågor

Avbrott för kaffepaus ca kl 14:30-15.00

16.15 – Avslutning och incheckning för de som anmält sig till middag och övernattning.
17.00 – Återsamling och gemensam aktivitet
18.30 – BRiF:s vårmiddag samt efterföljande branschmingel.

Nedladdningsbara handlingar:

Dagordning årsmöte 2022

Årsmötesprotokoll 2021

Verksamhetsberättelse BRiF 2021

Årsredovisning BRIF 2021 signed

Revisionsberättelse BRIF 2021 signed

BRiF – Stadgar rev 2021

Valberedningens förslag 2022

Verksamhetsplan 2022

Övriga handlingar har skickats ut direkt till samtliga medlemmar. Vänligen meddela ifall vi missat någon.

 

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen och kansliet för BRiF