Om BRIF | Dokument och råd

Dokument och råd

Här finns rapporter och dokument om reling och BRiF:s verksamhetsområde. Vidare finns här övriga dokument som är relevanta för medlemskapet och branschföreningens verksamhet.

SABO Relingrapport 2011

Ordlista

Vattenskadeundersökningen 2016 (Vattenskadecentrum)

Byggforetagen_Uppforandekod

Kommentar till Byggföretagens Uppförandekod: Vi har valt att följa denna då BRiF har ett samarbetsavtal med Byggföretagen. Koden är skriven för Byggföretagens medlemmar men är lika tillämplig på företag som inte är medlemmar men verksamma inom byggbranschen. Vi har därför som krav på våra medlemmar att de tillämpar uppförandekoden i sin verksamhet.

Stadgar

Antagna genom årsmötesbeslut 2023

BRiF stadgar rev 2023

 

 

Grafisk profil och logotyp

För grafisk profil och logotyp kontakta Roger Blomqvist på kansliet.