Logga in

Ansök om medlemskap

(ansökningsformulär finns längre ner)

Beskrivning av medlemskap i BRiF

Medlemmar i BRiF är företag verksamma inom relining. Medlemmarna delas in i tre olika kategorier:

Entreprenörer/installatörer, leverantörer samt konsulter/intressenter

Varje medlem betalar medlemsavgift och serviceavgift. På serviceavgiften tillkommer moms. Avgifterna beslutas på årsmötet av medlemmarna själva och används för att finansiera föreningens verksamhet.
Verksamheten omfattar följande huvudområden:

 • föreningsdrift/medlemsservice
 • arrangemang av medlemsträffar, studiebesök och resor. Normalt har vi minst två medlemsmöten per år.
 • utbildnings-/kursverksamhet för medlemsföretagen (branschspecifika utbildningar)
 • framtagning och utveckling av branschriktlinjer/specifikationer för relining.
 • Kvalitetsprogrammet BRiF3Q. Detta är en grund för ökad kund- och beställartrygghet inom relining.
 • Information och kommunikation i syfte att stärka medlemmarna och branschen.
 • Kontakt- och remissinstans för frågor gällande relining gentemot myndigheter, organisationer och medier.

För att bli medlem krävs följande:

 • Medlemsansökan. Medlemsansökan fylls i nedan och skickas via BRiF:s hemsida. Inkomna ansökningar behandlas därefter av styrelsen för vidare hantering i BRiF:s antagningsprocess.
 • Ansökande medlem (företag) ska kunna visa att verksamheten bedrivs på ett sunt och hållbart sätt. Detta omfattar ekonomi, skatter, företagsstyrning, villkor för anställd och/eller inhyrd personal etc. Vi tar en kreditupplysning och ser att det finns ekonomisk historik för minst två verksamhetsår.
 • Vi rekommenderar medlemskap i en arbetsgivarorganisation som till exempel Byggföretagen. Grundkravet är dock att det finns kollektivavtal tecknat.
 • Fungerande system för kvalitet, milö och arbetsmiljö (KMA) kompletterat med checklistor/interna kontrollrutiner för reliningarbete Detta kommer att krävas för att klara kraven för kvalitetssystemet BRiF3Q, vilket i sin tur är ett krav för medlemskapet i BRiF. Det är viktigt att ha ett fungerande KMA-arbete som grund. Delar som berör BRiF3Q kommer att granskas av RISE (Research Institutes of Sweden) under antagningsprocessen. Tillsammans med RISE genomför ni de eventuella kompletteringar som behövs för medlemskapet. Antagningsprocessen kan därför komma att ta en del tid i anspråk vilket ni bör planera in för att få en så snabb och effektiv antagningsprocess som möjligt.
 • BRiF-utbildning.
  Entreprenör/installatör ska ha reliningutbildad personal. Alla som arbetar med relining inkl arbetsledare/ledning ska genomföra BRiF:s montörsutbildning med godkänt resultat.
  Leverantörer (säljande personal) rekommenderas att genomföra samma utbildning för rätt förståelse och kunskap om relining och hur produkter ska användas. I medlemskapet för leverantörer ingår att bidra till att stärka branschen och BRiF:s position på marknaden. Detta för att bidra till att branschen för relining kan fortsätt utgöra ett starkt alternativ för fastighetsägare som ska renovera sina rörsystem.
  OBS! Relining är ej aktuellt för renovering av färsk-/dricksvattenledningar.
  Konsulter/besiktningsutbildade ska ha genomfört eller genomföra BRiF:s besiktningsutbildning för medlemskap.

Utbildningarna ger ett utbildningsbevis med fem års giltighet. Därefter måste det förnyas genom skriftligt omprov.

Ansökningsformulär:

 

De handlingar som efterfrågas nedan är nödvändiga i den granskning som RISE utför som en del i vår antagningsprocess. Detta avser dokumentation av relevanta delar av ert befintliga kvalitetssystem. Det gäller särskilt punkterna som anges under fliken Kvalitetsprogram och rubrikerna Grundkrav på anslutna företag samt Krav på egenkontroller och punkter som RISE kontrollerar. 

 • Dra filer hit eller
  Max filstorlek: 20 MB.
  • Ange vilken e-postadress vi ska använda för fakturering. Ange även om vi behöver använda någon referens motsv. vid fakturering under upplysningar nedan.
  • Här går det bra att skriva in ev upplysningar utöver den information som lämnas i övriga fält.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.