Om BRIF | Om BRIF

Om branschföreningen relining i fastigheter

Branschföreningen Relining i Fastigheter, BRiF, är den rikstäckande organisationen för företag som arbetar med relining av rörsystem i fastigheter. Föreningen grundades 2009 och har idag ca 40 medlemsföretag. Föreningen har sitt säte i Stockholm och medlemmarna finns över hela landet.

Relining är ett samlingsbegrepp för en rad olika metoder att renovera/förnya rör och ledningar i fastigheter. Fördelen med relining jämfört med traditionellt stambyte är väsentligt mindre påverkan för fastighetsägare, boende och hyresgäster. Relining är en bekvämare och smidigare lösning istället för att byta ut ledningarna.

Stadgar

Stadgar antagna genom beslut på årsstämman 2023

BRiF stadgar rev 2023

 

Medlemmar

Medlemmar i föreningen BRiF är entreprenörer, leverantörer och/eller konsulter/besiktningsutbildade som är verksamma eller har intresse av området relining. Ansökan om att bli medlem prövas av styrelsen. Kravet är att företaget bedriver en väsentlig del av sin verksamhet inom relining i fastigheter och att detta kontinuerligt och på ett seriöst sätt.

Medlemsföretagen skall ha visat sig kunna uppfylla de krav som kan ställas på ett specialföretag i branschen i tekniskt, ekonomiskt och etiskt avseende samt att sökande redovisar vilken metodik som används tillsammans med dokumentation av denna. För leverantörer och konsulter gäller samma krav men med hänsyn till att man inte verkar som utförare av arbetet.

Föreningens målbild

 • Att främja branschen och dess utveckling med olika initiativ och aktiviteter.
 • Verka för en hög kvalité på utfört arbete, arbetsmiljö och miljö.
 • Att säkerställa att de företag som är medlemmar i branschföreningen svarar upp till de krav på utförande, kvalité och dokumentation som föreningens stadgar kräver.
 • En trygg, säker och kvalitetsstyrd bransch för såväl kunder och beställare som för utförare och leverantörer. Samtliga medlemmar är därför underställda kvalitetssystemet BRiF 3Q. Föreningen utvecklar kontinuerligt BRiF 3Q samt arbetar aktivt med att ta fram riktlinjer för relining i fastigheter.
 • Att öka antalet medlemmar i BRiF för att därmed bidra till att marknaden för relining i fastigheter utvecklas positivt.

Föreningen ska verka för att:

 • Kompetensutveckla yrkeskåren mot yrkesbevis/auktorisation.
 • Att informera beställare, konsulter och andra intressenter om nya arbetsmetoder och branschspecifika normer.
 • Att tillsammans med andra organisationer kontinuerligt utveckla branschen utifrån önskemål och krav från såväl kunder och beställare som utförare och leverantörer.
 • En god, öppen och uppriktig dialog med beställare/kunder där vi tillsammans tydliggör förväntningar och krav på varandra.
 • Kvalitetskraven skall vara samma som ställs på VVS företagen.
 • Öka kunskapen om relining hos beställare och försäkringsbolag.
 • Utveckla branschen till förmån för alla parter.

Vi verkar även för en objektiv bedömning av för- och nackdelar mellan traditionella metoder och relining där olika aspekter vägs in. Några av dessa aspekter är:

 • Störningsfrihet
 • Miljöpåverkan
 • Garantier
 • Utförande
 • Nytta för slutkunden/användaren, vilket som regel är bostadsinnehavaren.

OM BRIFAktiviteter

Aktiviteter

BRiF arrangerar årligen två gemensamma medlemsmöten. Årsmötet hålls under våren och under hösten hålls ett höstmöte.

LÄS MER

OM BRIFDokument & råd

Dokument & råd

Här finns rapporter och dokument om reling och BRiF:s verksamhetsområde.

LÄS MER

OM BRIFAktuellt

Aktuellt

Här ser du nyheter från BRiF

LÄS MER

OM BRIFKontakt

Kontakt

Här finner du kontaktinformation.

LÄS MER