Årsmöte 2017 (Stockholm)

Handlingar inkl kallelse

Stockholm, Klara Norra Kyrkogata 31 (Näringspunkten)
2017.03.23

Årsredovisning – Föreningen Relining i Fastigheter RIF 2016

Årsmöte 20170323 dagordning

Revisionsberättelse 2017

Budget 2017

Styrelsens förslag till kanslidrift

Verksamhetsberättelse 2016

ÅMP 2017