Årsmöte 2018 (Malmö)

Årsmöteshandlingar och kallelse

Malmö Live kongress
2018.03.22

Inbjudan årsmöte 2018

ÅR BRIF – 2017-12-31

Verksamhetsberättelse 2017

Motion inför BRIF inkl styrelsen utlåtande

Förslag nya stadgar § 5 [1]

Dagordning 2018

Verksamhetsplan 2018

Budget 2018

Styrelsen förslag till avgifter för medlemskap i BRiF

Revisionsberättelse – Branschförenringen Relining i Fastigheter, BRIF

ÅMP BRIF 2018