Årsmöte 2021 – tors 6 maj

Årsmötet 2021 genomförs via Microsoft Teams.

Förseningar i vaccinationsprogrammet gör att vi återigen är hänvisade till den digitala mötesvärlden för vårt årsmöte 2021. Handlingar samt dagordning kommer att skickas ut inför mötet

Datum:   Torsdag 6 maj.
Tid:         Klockan 13.00-15.00

Eventuella frågor som medlemmar vill ska behandlas på årsmötet ska skickas till styrelsen/kansliet senast 20 dagar före årsmötet. Sista datum för att dessa ska kunna behandlas är: 16 april.

Dagordningen kommer även att publiceras på hemsidan.

Anmälan görs via formuläret nedan. OBS! Vi vill att ni föranmäler er så att länken kan skickas till rätt mottagare. Varje medlem har en röst.

Anmälan:

Anmälan till årsmöte 2021