Årsmötesprotokoll 2023

Här finns protokollet för nedladdning. Årsstämman/mötet 2023 hölls på Sankt Jörgen Park i Göteborg den 30 mars. Ett mindre fel har insmugit sig under §13. Det ska vara år 2023 istället för 2022 som det nu står i det godkända protokollet.

ÅMP 2023 signerat