Årsstämma och vårmöte 2023

Agenda och dagordning för årstämma 2023 samt program för vårmötet

Den 30 mars håller BRiF årsstämma 2023. Platsen är Sankt Jörgen Park i Göteborg enligt tidigare inbjudan/kallelse. Dagen inleds med gemensam lunch för alla medlemmar som anmält sig till stämman. OBS! Lunchen startar kl 11:30!

Anmälan har legat uppe här på hemsidan sedan en längre tid. Programmet ser ut som följer:

11.30 – Gemensam lunch
12.30 – Samling och upprop. Årsstämma 2023.
13.45 (ca) – Stämman avslutas.
13.55 – vårmötets övriga program startar enligt nedan:

13:55 Föreningsinformation utöver det som tagits upp på årsstämman. Ej beslutspunkter. Genomgång av revideringsarbetet med BRiF3Q och kontrollverksamheten.
14:30 Kaff
15:00 ID06 och bolagsdeklaration. Håkan Ericsson, ID06
16:00 Kort paus
16:10 Summering av dagen.
16:30 (ca) Dagsprogrammet avslutas

Incheckning och möjlighet till bad i Sank Jörgens spaanläggning samt i övrigt fria aktiviteter.

Kvällsprogram

19:30 BRiF:s vårmiddag 2023 inkl branschmingel

Nedladdningsbara handlingar:

1. Dagordning årsmöte 2023
2. ÅMP 2022 signerat
3. Verksamhetsberättelse BRiF 2022
4. Branschföreningen Relining i Fastigheter BRIF Årsredovisning 2022-signerad
5. Revisionsberättelse BRIF 2022
6. Medlems- och serviceavgifter 2023
7. Budget 2023
8. Valberedningens förslag 2023
9. Verksamhetsplan 2023
10.Styrelsens förslag till reviderade stadgar 2023

Program vårmöte 2023

Välkomna!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen och kansliet för BRiF