Årsstämma och vårmöte 2024 – program mm

I år håller vi årsstämman i Malmö på hotel Scandic Triangeln. Inbjudan har skickats ut tidigare i år och anmälan har varit öppen sedan januari. Vi inleder dagen med gemesam lunch som startar kl 12.00. Därefter samlas vi för årsstämma som börjar 13.00 med upprop. Efter årsstämman fortsätter vi med föreningens vårmöte där vi kommer att presentera nyheter inom såväl BRiF:s kvalitetsprogram BRiF3q som utbildningsverksamhet och 3-parts kontroller.

Programmet 11 april:

12.00 – Gemensam lunch
13.00 – Samling och upprop. Årsstämma 2024.
13.55 (ca) – Stämman avslutas.
14.00 – Vårmötet 2024 med följande preliminära programinnehåll:

  • Presentation av reviderat, utbyggt regelverk för BRiF3q
  • Presentation av nya BRiF-utbildningen
  • Presentation av ny 3-partskontroll BRiF3q.
  • Presentation av övrig verksamhet.

Under eftermiddagen blir det en längre kaffepaus (ca 14:30) samt mindre pauser för att kunna sträcka på benen, kolla mail etc. Självklart blir det utrymme för frågor under dagen.

Vi räknar med att avsluta dagsprogrammet kl 16:30

Därefter incheckning och fria aktiviteter.

Klockan 19:30 är det dags för BRiF:s gemensamma vårmiddag 2024 inkl branschmingel

Handlingar till årsstämman (läggs upp vartefter de blir klara):

Dagordning årsstämma 2024
ÅMP BRiF 2023 signerat
Närvarolista Årsmöte 2023

1. Verksamhetsberättelse BRiF 2024
2. Årsredovisning BRiF 2023
3. Revisionsberättelse BRiF 2023
4. Medlems- och serviceavgifter 2024
5. Budget 2024
6. Valberedningens förslag 2024
7. Verksamhetsplan 2024