Årsstämmoprotkoll 2024

Protokoll och närvarolista samt röstlängd för årsstämman 2024:

ÅMP 2024 signerat
Närvarolista ÅM 2024

Samtliga protokoll sedan 2017 finns tillgängliga under medlemssidor (kräver inloggning).