Höstmötet 2020 genomförs via Teams

Stockholm 3 november 2020

Hej,

Som vi nu alla vet har myndigheterna skärpt restriktionerna i flera av landets regioner. Detta gäller under större delen av november varför det inte är möjligt att genomföra vårt höstmöte på Högberga Gård. Istället kommer vi att hålla mötet i förkortad version och köra det via Microsofft Teams. Läs mer i brevet som kan laddas hem här: Höstmötet 2020 uppdaterad information

Vår bokning på Högberga Gård ligger kvar och flyttas fram till att gälla för årsmötet 2021 som kommer att hållas den 6 maj 2021. Då hoppas vi att läget när det gäller Corona och smittspridning blivit betydligt bättre. Förutsättningarna borde vara hyggliga med tanke på indikationer om att flera tillverkare verkar ha kommit en bra bit på väg mot att få fram fungerande vaccin.

Vi väljer att skjuta fram vårt årsmöte till senare på våren med tanke på att läget ska hinna stabiliseras så mycket som möjligt.

Även våra planerade utbildningar påverkas av det snabbt försämrade läget för smittspridning. Vi kommer att flytta fram dessa ca sex månader i tiden. Information om detta kommer att skickas separat till er som anmält er till utbildning.

Vi beklagar det här och att ändringarna kommer med väldigt kort varsel, men vi måste ta hänsyn till det allmänna läget och dra vårt strå till stacken när det gäller att minska smittspridningen.

 

Med vänliga hälsningar

Kansliet och styrelsen för BRIF