Relining Kontroll & Besiktning AB

Som oberoende projektpartner arbetar vi med säkerställa stamrenovering genom Relining.

Vi hjälper fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att handla upp rätt entreprenör genom skriva förfrågningsunderlag, ta in anbud från entreprenörer, utvärdera anbuden, skriva entreprenadkontrakt och sedan följa hela arbetet som projektledare , bättre kan det inte bli.

Vi strävar efter ett långvarigt samarbete där vi värderar kunder som den viktigaste länken i kedjan.

Målsättningen är tillse att stamrenovering sker med hög kvalitet och täthet. Det sker genom noggrann uppföljning samt löpande besiktningar av pågående relining arbete.

Vår främsta tillgång är våra medarbetares intresse för kvalitetsarbeten, att ge våra beställare bra service och självklart gedigen erfarenhet.

VI BESIKTIGAR OCH GENOMFÖR RELINING PROJEKT I HELA LANDET

Läs mer om hur vi arbetar - Följ denna länken https://reliningkontroll.se/tjanster/

Telefon
010-1780 170
Postort
Malmö - Göteborg - Jönköping - Stockholm
Org.nr
559169-4822
Var i landet
Mellersta Sverige, Norra och mellersta Sverige, Norra Sverige, Rikstäckande, Södra Sverige, Västra Sverige