Protokoll BRiF:s årsmöte 2022

BRiF höll sitt årsmöte 2022 på Hotel J i Nacka Strand den 5 maj. Årsmötesprotokollet kan hämtas här:

ÅMP 2022 signerat

Närvarolista ÅM 2022